3D Computer Animation

(Eli)You-Syuan Chen
Anthem
Catena Chung, Enio Gutierrez, Abraham Toledo
Free Shipping
Annie Xu
Last
Mattea Choi
Halcyon
Haesoo Ji
CLUE
Chen Wei Chen
Paws
Daisy Huang & Scarlett Zhou
SOLD (2021)